Dynamitt i borehullene

Foto: 1. mai 1910 på Ilevollen i Trondheim

Trondheim Samorganisasjons historie 1870-2020

Boka lanseres på Litteraturhuset i Trondheim onsdag 26. mai kl. 19.

Programleder: Inga Næss.

Velkommen!

Nedre Elvehavn og Ørens Mekaniske Verksted 1955

"Dynamitt i borehullene" forteller historien til Trondheim Samorganisasjon gjennom ni gripende personlige beretninger fra 1870-årene fram til i dag. Kampen for solidaritet og rettferdighet er i flere tilfeller blitt en kamp på liv og død.

Vi følger unge og kampvillige aktivister som allerede i 1880-årene lot seg inspirere av de revolusjonære pionerene i amerikansk fagbevegelse i deres kamp for 8-timersdagen - og senere av den russiske revolusjonen.

Historien til Trondheim Samorganisasjon har siden stiftelsen i 1911 vært preget av kampen for å gjennomføre et eget faglig program. Dette er en praksis som er blitt holdt levende helt opp til våre dager.

I 1918 vant de radikale idéene fra byen ved Nidelva fram på landsbasis både i fagbevegelsen og Arbeiderpartiet. På 1930- og 40-tallet stod Samorganisasjonens medlemmer i første rekke i kampen mot fascismen, og i dag har LO i Trondheim gjennom Trondheimskonferansen blitt en ledende kraft i den faglige opposisjonen, rettet mot høyresidas økonomiske liberalisme og angrepene på den norske velferdsstaten.

Nye kampformer

"Enten maa arbeiderklassen fremdeles finde sig i at bli diktert sine vilkaar av de andre klasser i samfundet, arbeidskjøperne og kapitalistene, eller ogsaa maa arbeiderklassen se til at indrette sig saaledes at den selv kan komme til den magt som den bør og skal ha i samfundet. Men skal det ske saa maa kampformerne ændres og nye tas i bruk."

Martin Tranmæl

 Intervju med forfatter Bjørn-Erik Hanssen om boka.

Politisk punktmarkering mot EEC ved dokka på TMV september 1972
Politisk punktmarkering mot EEC ved dokka på TMV september 1972
En delegasjon fra LO i Trondheim på veg inn porten på Carlsberg i København i 2013 - for å redde E.C. Dahls bryggeri i Trondheim.
En delegasjon fra LO i Trondheim på veg inn porten på Carlsberg i København i 2013 - for å redde E.C. Dahls bryggeri.
Screenshot_2021-04-29 Dynamitt_boklansering pdf

Én sak - ni hovedpersoner