Dynamitt i borehullene!

Foto: 1. mail 1910 på Ilevollen i Trondheim

Trondheim Samorganisasjons historie 1870-2020

Boka kommer på Pax Forlag i mars 2021

Nedre Elvehavn og Ørens Mekaniske Verksted 1955
Nedre Elvehavn og Ørens Mekaniske Verksted 1955

Det er ofte sagt at ingen frivillig sammenslutning har hatt større betydning for utvikling av det norske samfunnet enn Landsorganisasjonen. Gjennom sin kamp for arbeiderklassens interesser siden 1899 har fagbevegelsen vært en av de viktigste drivkreftene i utformingen av det moderne norske samfunnet. I dag opptrer fagbevegelsens representanter ukentlig i media, og tariffoppgjørene er hovedsaker på desken i de fleste mediehus.

Likevel framstår fagbevegelsens historie som merkelig underfortalt i norsk kultur- og samfunnsliv. Fagbevegelsen er til tross for sine hundretusenvis av medlemmer et slags usynlig bindeverk – som umerkelig holder arbeidsfolk og nasjon sammen.

Men hva ligger egentlig bak fagbevegelsens særegne stilling? Hvilken menneskelig innsats er det som muliggjør LOs posisjon? Og hvilken rolle spiller LO i Trondheim?

Også en personlig historie

"Dynamitt i borehullene" er historien om Trondhjems Samorganisasjon eller som det heter i dag; LO i Trondheim. Men historien er også framstilt som en personlig fortelling om ni enkeltpersoner, fra 1870-årene fram til i dag.

De tre første hovedkarakterene er Arne Dybfest, Knut Olai Thornæs og Martin Tranmæl . Dette grepet gir anledning til også å fortelle svært dramatiske, individuelle historier parallelt og slik belyse historien på et personlig mikroplan:

• Den 18-årige trondhjemmeren Arne Dybfest befant seg i USA i 1886 og skildret aktivt amerikanske arbeideres kamp for 8-timersdagen. Han skrev også om rettssaken mot arbeiderlederne i forbindelse med Haymarket-affæren, og i fengslet i Chicago intervjuet han en av dem som kort etter ble hengt.
• I beretningen blir det for første gang avdekket hvorfor Martin Tranmæl avsatte Knut Olai Thornæs som redaktør i Ny Tid i 1923, og hvorfor Forsvaret året etter stod med kampklare mitraljøser på lastebiler ved Kongsgården 1. mai.
• Videre berettes om hvem som dro Trygve Bratteli fram fra likhaugen i konsentrasjonsleiren Vaihingen i 1944.
• Og vi følger til slutt utviklingen av en ny fagopposisjon på Trondheimskonferansen, fra 1990-tallet fram til i dag.

Intervju med Bjørn-Erik Hanssen om boka.

En delegasjon fra LO i Trondheim på veg inn porten på Carlsberg i København i 2013 - for å redde E.C. Dahls bryggeri i Trondheim.
En delegasjon fra LO i Trondheim på veg inn porten på Carlsberg i København i 2013 - for å redde E.C. Dahls bryggeri.
Trondheim Samorg sin fane
Trondheim Samorg sin fane