Dynamitt i borehullene

Foto: 1. mai 1910 på Ilevollen i Trondheim

Trondheim Samorganisasjons historie 1870-2020

Boka ble lansert på Litteraturhuset i Trondheim onsdag 26. mai og er i salg hos bokhandlere over hele landet, samt hos LO i Trondheim og hos Pax, på nett.

Nedre Elvehavn og Ørens Mekaniske Verksted 1955

"Dynamitt i borehullene" forteller historien til Trondheim Samorganisasjon gjennom ni gripende personlige beretninger fra 1870-årene fram til i dag. Kampen for solidaritet og rettferdighet er i flere tilfeller blitt en kamp på liv og død.

Vi følger unge og kampvillige aktivister som allerede i 1880-årene lot seg inspirere av de revolusjonære pionerene i amerikansk fagbevegelse i deres kamp for 8-timersdagen - og senere av den russiske revolusjonen.

Historien til Trondheim Samorganisasjon har siden stiftelsen i 1911 vært preget av kampen for å gjennomføre et eget faglig program. Dette er en praksis som er blitt holdt levende helt opp til våre dager.

I 1918 vant de radikale idéene fra byen ved Nidelva fram på landsbasis både i fagbevegelsen og Arbeiderpartiet. På 1930- og 40-tallet stod Samorganisasjonens medlemmer i første rekke i kampen mot fascismen, og i dag har LO i Trondheim gjennom Trondheimskonferansen blitt en ledende kraft i den faglige opposisjonen, rettet mot høyresidas økonomiske liberalisme og angrepene på den norske velferdsstaten.

Nye kampformer

"Enten maa arbeiderklassen fremdeles finde sig i at bli diktert sine vilkaar av de andre klasser i samfundet, arbeidskjøperne og kapitalistene, eller ogsaa maa arbeiderklassen se til at indrette sig saaledes at den selv kan komme til den magt som den bør og skal ha i samfundet. Men skal det ske saa maa kampformerne ændres og nye tas i bruk."

Martin Tranmæl

 Intervju med forfatter Bjørn-Erik Hanssen om boka.

Politisk punktmarkering mot EEC ved dokka på TMV september 1972
Politisk punktmarkering mot EEC ved dokka på TMV september 1972
En delegasjon fra LO i Trondheim på veg inn porten på Carlsberg i København i 2013 - for å redde E.C. Dahls bryggeri i Trondheim.
En delegasjon fra LO i Trondheim på veg inn porten på Carlsberg i København i 2013 - for å redde E.C. Dahls bryggeri.
Screenshot_2021-04-29 Dynamitt_boklansering pdf

Én sak - ni hovedpersoner

Presse

"Dynamitt i borehullene er historien til arbeider- og fagbevegelsen i Trondheim fra 1870-årene og fram til i dag. Det er et praktbind forfatteren, Bjørn-Erik Hanssen, har skrevet, hvor han kommer inn på de omfattende og innfløkte nasjonale og internasjonale politiske forhold arbeiderklassen måtte arbeide under. Kampen for rettferd og solidaritet har ikke minst vært kampen for overlevelse, mot fattigdom og nød i Norge og Europa. Trondheim Samorganisasjon (Trondheim Samorg) ble stiftet i 1910 og hadde sine politiske ideer fra de revolusjonære aktivistene i amerikansk fagbevegelse og fra den russiske revolusjonen. Boken anser jeg som et historisk oppgjør mellom den revolusjonære og de reformistiske strømningene i fagbevegelsen. Ikke minst avdekkes den politiske motsetningen mellom kampen mot militarismen på den revolusjonære siden og sosialdemokratenes svik mot løftene om det samme på den andre. Hanssen skriver levende og empatisk om bokas hovedpersoner han bruker som tidsvitner gjennom historien. Han er kunnskapsrik og trekker fram [de] mange skjellsettende hendelsene som snur verdenshistoriens og dermed Trondheims utvikling på hodet. Boka er spennende og informativ."

Harald Reppesgaard i Friheten (nr 13 24. juni 2021)

Les hele anmeldelsen her.

Kunsten å streike, teaterarbeidernes kamp for rettferdig pensjon. Om kulturarbeidere, løsarbeidere og fagbevegelsen før og nå.