Anarkiets år

"Anarkiets år" er beretningen om den 43-årige elektrikeren og tobarnsfaren Arvid Møllers liv og opprør. Etter å ha brutt sammen på jobben, drar han hjem og legger seg på sofaen.
Arvid Møller blir liggende i ti dager, mens han forsøker å finne meningen med sitt liv som sosialist og anarkist - og det bitre hatet han føler mot sin egen far.
Arvid Møllers krise blir en reise tilbake til barndom og ungdom i Trondheim og det politiske opprøret i 1970-årene. Hva skjedde egentlig den gangen? Hvorfor hater han faren, og hvordan skal han leve sitt liv videre, i overensstemmelse med realitetene?

Presse:

"Bjørn-Erik Hanssen kjenner stoffet til bunns, aktiv som han selv var på denne tida. Han skildrer, med glimt i øyet, diskusjonene mellom de rettroende som skulle bygge Partiet, AKP (m-l), og anarkistene og andre frihetlige på venstre fløy som ville ha helt andre paroler enn stalinistene i 1. maitogene. Han lykkes med å formidle det ungdommelige engasjmentet og drømmen om anarkiet og revolusjonen til leseren, ispedd en god persjon humor.
"Anarkiets år" er et varmt og levende forsvar for en generasjon med sterkt politisk og sosialt engasjement, som, på tross av mange feiltrinn, var verdifullt på mange måter.

Vidar Hansen i Arbeider-Avisa 8.11.95

Ungdomsopprør i Trondheim, les hele anmeldelsen samt intervju med forfatteren om husokkupasjoner i ungdomsmagasinet Giljotin (jan/feb 1998).

 

Anarkiets år
Anarkist A 2